Nyheder

26/11/2015

PRESSEMEDDELELSE

Næstved Boldklub og Team Fog styrker bestyrelserne

 

På generalforsamlingen i Sjælland Sport og Event A/S, der blev afholdt onsdag d. 25.11.2015 blev bestyrelsen for moderselskabet samt de to datterselskaber Næstved Boldklub A/S og SSE Basket A/S udvidet med 3 medlemmer til fremover at tælle 8 bestyrelsesmedlemmer. Nye ansigter i bestyrelsen er Torben Johansen fra T2 Management samt Lars Glasow Carlsen fra Elgaard Partners. Begge kommer ind med masser af bestyrelseserfaring og kan således bidrage til at fortsætte og styrke bestyrelsens arbejde for bæredygtige virksomheder, der leverer resultater i sporten såvel som i regnskaberne. Nyt bestyrelsesmedlem er ligeledes Line Høilund Pedersen fra Høilund Consult, der gennem flere år har varetaget økonomiopgaverne i selskaberne.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Dan Andersen, Coming1 som bestyrelsesformand.

Begge selskaber kunne for det forgangne år berette om såvel sportslig succes som sorte tal på bundlinjen.

Næstved Boldklub sikrede tilbagevenden til 1. division i overbevisende stil, og selskabet har samtidig realiseret et overskud efter skat på kr. 260.001, som skal bidrage til en fortsat konsolidering af klubben.

SSE Basket sikrede sig i sæsonen 2014/2015 bronzemedaljer, og har for samme periode realiseret et overskud efter skat på kr. 20.398.

Med den nye bestyrelse og de positive regnskaber er selskaberne således godt rustet til det fremtidige arbejde med at sikre endnu større sportslige successer samtidig med, at selskaberne genererer de nødvendige overskud, der kan understøtte forretningerne.