Diskriminationspolitik

Næstved Boldklubs diskriminationspolitik skal sikre kulturel mangfoldighed, hvorfor det er Næstved Boldklubs holdning, at der skal være plads til alle uanset udseende, religion, etnicitet, tilhørsforhold til minoritetsgruppe eller seksuelle præferencer.

Målgruppen

Næstved Boldklubs racisme- og diskriminationspolitik gælder alle, der på den ene eller anden måde gæster Næstved Boldklub og Næstved Stadion enten som tilskuer, træner eller spiller.

Holdninger

Næstved Boldklubs racisme- og diskriminationspolitik bygger på værdierne fællesskab, ligeværd og ikke-diskriminering, hvilket skal afspejle sig i fodboldkulturen i og omkring klubben og stadion.

Det er vores helt klare holdning, at alle skal have mulighed for at kunne føle sig glade og trygge ved at komme i klubben og på Næstved Stadion og dermed få en god oplevelse uanset hudfarve, religion og etnicitet.

 

I Næstved Boldklub tolererer vi ikke nogen former for racisme og diskrimination, hvorfor vi opfordrer alle, der opholder sig i klubben og på Næstved stadion i forbindelse med kampe og andre arrangementer til at tage afstand til racisme og diskrimination.

 

Ved racisme og diskrimination forstås enhver form for verbal eller non-verbal kommunikation, der enten sårer, støder eller provokerer et andet menneske på baggrund af dets nationalitet, etnicitet, race, sprog, religion, udseende og dets eventuelle tilhørsforhold til en minoritetsgruppe eller seksuelle præferencer.