Nyheder

28/11/2013

Næstved Boldklub afviser Operation X og TV2 Øst’s udlægning i ”Til glæde og gavn”

 

TV2 og Operation X har her til aften vist 2. del af udsendelsen ”Til glæde og Gavn”. Her fremlægges anklager om, at Næstved Boldklubs direktør Peter Birk og Næstved Boldklub skulle have haft intentioner om at udføre ulovlig returkommission i forbindelse med en udlodning fra spillehallerne Pitstop.

Optagelserne stammer blandt andet fra den ”muldvarp”, som Operation X udsendte til Næstveds Boldklubs direktør i juni 2013.

Næstved Boldklub tager klart afstand fra den udlægning, som Operation X lægger for dagen. Der er ikke foretaget nogen former for returydelser eller returkommission. Og det har på intet tidspunkt været hensigten at lave nogen former for ulovligheder.

Næstved Boldklubs direktør har ført forhandlingerne igennem halvandet år, og under denne proces har der været vendt mange muligheder og løsninger, som begge parter skulle være tilfredse med. Begge parter har været bevidste om, at aftalen skulle forelægges til en juridisk gennemgang, inden aftalen blev gennemført.  Derudover skulle aftalen godkendes af såvel bestyrelsen i Næstved Boldklub som bestyrelsen i NIF. Og det skal understreges, at Peter Birk kun har sæde i Næstved Boldklubs bestyrelse og således hverken tegner NIF amatørfodbold eller NIF koncerter. Desværre endte forhandlingerne, uden at et tilfredsstillende resultat blev opnået.

I august 2013 blev modellen forelagt en advokat. Her blev klubben opmærksom på, at de modeller, som der havde været arbejdet med, ikke er mulige at gennemføre. Herefter besluttes det, at Næstved Boldklub ikke ønsker at forhandle videre med nogen af spillehallerne. Desværre glemmer medierne at fortælle, at aftalen IKKE blev gennemført.

Peter Birk fortæller:

”Jeg er super ærgerlig over den journalistiske vinkling af sagen. Vi har netop i denne sag forhandlet rigtigt længe og tålmodigt, fordi et beløb på 3 millioner kroner årligt ville kunne skubbe fodbolden langt frem på Sydsjælland. Derfor lagde jeg ekstra kræfter i at finde en mulig løsning. På trods af, at repræsentanterne fra Pitstop fastslog, at deres løsning var fuldt ud lovlig, så måtte vi konstatere, at vores juridiske rådgivere ikke var enige heri. Derfor besluttede vi, at vi ikke ville deltage, konstaterer Peter Birk og slutter: Set i bagklogskabens klare lys ærgrer jeg mig kun over, at jeg ikke tidligere i forløbet tog kontakt til en advokat.”

Pitstop nåede at udlodde 800.000 kr. i januar 2013, som var første del af de ca. 3 mill. kr, der var tale om. Der kom dog ikke flere udlodninger, da det ikke lykkedes at nå frem til en aftale. Ingen modydelser af nogen art er blevet givet, og der vil heller ikke blive givet nogen. Pengene står stadig på en konto i NIF. Hvad pengene skal bruges til, er op til NIF fodbold.

Fakta:

TV 2 Øst giver udtryk for, at der er fusket og foregået ulovligheder. Næstved Boldklub og Peter Birk har ikke lavet noget ulovligt. Der er foregået en forhandling, som aldrig førte til nogen aftale. Men der er aldrig givet nogen former for modydelser.